Mój zakątek

Spot w obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Rospudy w północno-wschodniej Polsce na Suwalszczyźnie nad jeziorem Rospuda Filipowska.

Ranczo turystyczne

Odpoczywaj pośród przyrody w strefie OOS

prehistoryczny wąwóz

tuż nad wodą przy strumyku

oddychaj swobodnie

tuż nad wodą przy strumyku

odpoczywaj w cieniu

tuż nad wodą przy strumyku

obserwuj przyrodę

krowy mleczne na polu trawy

opalaj się w cieniu

tuż nad wodą przy strumyku

opływaj jezioro

tuż nad wodą przy strumyku

.

tuż nad wodą przy strumyku

Historia Gminy

Gmina Filipów Leży w północno-wschodniej części powiatu suwalskiego, sąsiaduje z gminami: Bakałarzewo, Raczki, Przerośl, Suwałki oraz gminami województwa warmińsko-mazurskiego: Kowale Oleckie, Olecko, Gołdap, Dubeninki. Początki powstania Filipowa sięgają 1512 roku, gdy na nadanych bojarom, braciom Szembelon terenach powstała wieś Szembelowo, która wraz z wsią Dowspuda utworzyły miasto Filipów. Akt lokacji na prawie magdeburskim wystawił 8 września 1570 r. w Warszawie król Zygmunt August. Miasto otrzymało herb Rak. Swymi granicami sięgało jeziora rospuda i jeziora Jemieliste. Do początku XVII w. powstały tam przedmieścia Jemieliste, Olszanka, Szafranki, Wólka. Filipów i okolica tworzyły starostwo filipowskie. Pierwszym starostą był Aleksander Gwagnin.

W Filipowie istniało od 1578 r. pierwsze gimnazjum na Suwalszczyźnie, ufundowane przez Stefana Batorego, a zorganizowane przez lekarza królewskiego Mikołaja Bucelliego. Na przełomie XVI i XVII wieku w Filipowie powstał ośrodek ariański a w początkach wieku XX - mariawicki. Filipów kilkakrotnie strawiły pożary. W 1635 r. miasto niemal doszczętnie zostało spalone. W 1870 r. Filipów stracił prawa miejskie.

Najważniejsze zabytki: kościół parafialny z I połowy XIX wieku, cmentarz żydowski a w Mieruniszkach ruiny kościoła ewangelickiego z XVII w. i park dworski.

Gmina Filipów zajmuje obszar 15 035 ha, z czego 1494 ha to lasy, a 1080 ha wody. Jest to gmina o charakterze rolniczym, a tereny użytkowane rolniczo zajmują 11 261 ha, nieużytki 2 280 ha. Podstawową produkcję stanowi hodowla bydła i trzody chlewnej. W skład gminy wchodzi 26 sołectw, które zamieszkuje 4 644 osoby.

Atutem Gminy Filipów jest zdrowe powietrze i czysta woda. Jednym z najpiękniejszych fragmentów gminy jest dolina Rospudy między jeziorami Czarne i Garbaś. Atrakcją Gminy jest szlak kajakowy Rospuda słynny w całej Polsce. Jego długości wynosi 8,5 km przy spadku 71 cm/km.

Korzystne walory turystyczno-krajobrazowe gminy stanowią naturalne bogactwo wykorzystywane w dowolny sposób przez turystów. Licznie występujące jeziora stanowią raj dla miłośników wędkarstwa. Na turystów czekają kwatery agroturystyczne we wsiach Rospuda, Jemieliste, Wólka, Filipów, Filipów II, Czarne, Huta. źródło: filipow.pl

Rys historyczny parafii

Kościół w Filipowie zbudowano w 1562 roku, zaś w 1571 r. utworzono parafię. Uposażył ją król Zygmunt August wydzielając trzy włóki ziemi na terenie nowo zakładanego miasteczka. Pierwszy kościół był drewniany, podobnie kolejny zbudowany w 1718 r. Obecny murowany kościół wzniesiono w 1841 r. i powiększono go w 1884 r.. ponadto w 1978 r. przedłużono boczne nawy oraz poszerzono kaplicę i zakrystię. Kościół jest z kamienia i cegły, trójnawowy, o wymiarach: długość 31 m. szerokość 21 m. wysokość do sklepienia w nawie głównej 10 m. wieżę zniszczono w czasie pierwszej wojny światowej.

w kościele jest pięć ołtarzy, wszystkie drewniane. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, zasłaniany innymi obrazami olejnymi stosownie do okresu liturgicznego, u góry jest obraz św. Józefa z Dzieciątkiem. Ołtarze boczne posiadają obrazy: Matki Boskiej Nieustającej Pomocy; Serca Jezusowego i u góry św. Franciszki de Chantal; Matki Boskiej Dobrej Rady; św. Wincentego a Paulo i u góry św. Izydora. Obok kościoła stoi drewniana dzwonnica.

Do parafii należy osada Filipów i 25 wsi, razem 4300 wiernych. Ponadto parafia obsługuje trzy wsie z parafii Kowale Oleckie diecezji warmińskiej. Odpusty są na Zesłanie Ducha Świętego i Wniebowzięcie NMP.

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBmud%C5%BA https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Suchodolski