Dolina Górnej Rospudy

Dolina Górnej Rospudy w strefie Natura 2000 stanowi specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (Dyrektywa Siedliskowa, Dyrektywa Ptasia). Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rospudy w północno-wschodniej Polsce.


Jeziora w Dolinie Rospudy. Natura .

Jeziora Wysokie oraz jezioro Rospuda.

jezioro Rospuda

Jezioro Rospuda. Wyspa.

Wypoczynek nad jeziorem w strefie ciszy.

Rospuda

Naturalna linia brzegowa. Czyste powietrze.

Tysiące lat zmian .

WysokieiRospuda

Przyroda • Dolina Górnej Rospudy

Dolina Górnej Rospudy leży w strefie Natura 2000 i stanowi specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (Dyrektywa Siedliskowa, Dyrektywa Ptasia). Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rospudy w północno-wschodniej Polsce. Obszar obejmuje górny odcinek doliny rzeki Rospuda, o bardzo dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. W obszarze Doliny Górnej Rospudy występują ważne dla Europy gatunki zwierząt i roślin. Bardzo liczną populację w ostoi tworzą gatunki uznane za zagrożone wyginięciem w Polsce oraz objęte ścisłą ochroną m.in.: Bóbr europejski (ssak) Kumak nizinny (płaz) Grzybienie północne (roślina) Rzepik szczeciniasty (roślina)

Bociany

Bociany zadomowiły się i od pewnego czasu mieszkają z nami bociany na słupie w gnieździe. Bociany są spokojne i ostrożne. Zachęcamy do fotografowania i filmowania z pewnej ogległości.

Jezioro

Jezioro w obszarze wyznaczonym aby chronić i zachować dolinę Rospudy odznaczającej się wysokim stopniem naturalności, z roślinnością torfowiskową zbiorowisk leśnych i nieleśnych.

Rospuda

Rospuda to długie i wąskie jezioro rynnowe w kształcie łuku. Brzegi jeziora są wysokie, zbudowane z osadów wodnolodowcowych, głównie z piasków i żwirów z głazami narzutowymi.

labedz
Swan on Lake Rospuda
Natura 2000

Dolina Górnej Rospudy leży w strefie Natura 2000 i stanowi specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (Dyrektywa Siedliskowa, Dyrektywa Ptasia). Obszar obejmuje górny odcinek doliny rzeki Rospuda, o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Zobaczyć możesz gatunki objęte ścisłą ochroną w Polsce lub uznane za zagrożone wyginięciem m.in.:

  • Bóbr europejski (ssak)
  • Kumak nizinny (płaz)
  • Rzepik szczeciniasty (roślina)

Kapturka. Nagrano 2023-07-06 07:35

Trznadel. Nagrano 2023-07-06 07:35

trznadel
Trznadel nad Rospuda Filipowska